Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro uskutečnění nákupu prostřednictvím internetového obchodu www.parfumos.cz

Tyto obchodní podmínky byly vydány za účelem vymezení a upřesnění práv a povinností prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím a to provedením objednávky prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího.

Ne každý kupující je zároveň spotřebitelem. Zákon čj. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak. Orgány dozoru nad dodržováním platných předpisů o zásilkovém prodeji: Česká obchodní inspekce. 5, 820 07 Bratislava tel. č.:02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04e-mail: ba@soi.skTyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím při koupi a prodeji zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, s čímž kupující odesláním objednávky prodávajícímu vyjádřil, že se s jejich zněním seznámil a souhlasí s nimi.

2. OBJEDNÁVKA

Prodávající dodává zboží kupujícímu na základě platné elektronické objednávky a její bližší specifikace. Podmínkou platnosti takové objednávky je řádné vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Po uskutečnění nákupu od nás kupující obdrží e-mail potvrzující přijetí objednávky, který bude obsahovat informace o zboží, dopravě, konečných cenách, doby dodání a jiných důležitých informacích pro kupujícího.

Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího ověření objednávky, a to vhodným způsobem - e-mailem nebo telefonicky. K ověření objednávky dochází zpravidla při objednávce většího rozsahu co do kvantity nebo ceny zboží.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a pozdějších dodatcích v platném znění (tyto informace budou použity výlučně pro potřeby vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím nedotčeným osobám a subjektům - s výjimkou přepravní společnosti za účelem doručení zásilky a to v rozsahu potřebném pro doručení).

3. KUPNÍ SMLOUVA

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. CENY

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu nebo zasažením vyšší moci. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky, které je kupujícímu doručeno obratem po odeslání objednávky emailem, na emailovou adresu, kterou uvedl při zadávání objednávky.

Ceny uveřejněné na webové stránce internetového obchodu jsou ceny zboží na objednávku, platí tedy výhradně při uskutečnění nákupu prostřednictvím internetového obchodu www.parfumos.cz

Pokud se vyskytne chyba při přecenování produktů a na stránce nesprávně uvedená podhodnocená cena produktu, eshop si vyhrazuje právo daný produkt zákazníkovy neodeslat. V takovém případě může eshop poskytnout zákazníkovy slevový kupón na další nákup ve výši 10%.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V internetovém obchodě www.farfumos.cz může kupující uhradit kupní cenu za objednávku těmito způsoby:

Platba na dobírku - za zboží kupující zaplatí až při převzetí zboží oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

Platba online - platbu za zboží lze uskutečnit také pomocí služby platby online od společnosti GoPay. Platba online je pro zákazníka bez poplatku.

Platba předem na bankovní účet - po přijetí objednávky je kupujícímu zaslán email s údaji potřebnými k zrealizování platby. Za zboží kupující zaplatí předem na bankovní účet vedený v České spořitelně as, následně po přijetí platby je kupující informován emailem o přijetí platby a následném expedování objednávky, případně jeho připraveni k převzetí na odběrném místě.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Po potvrzení objednávky je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu do 30 dnů. Objednané zboží se snažíme vyexpedovat v co nejkratším čase, obvykle do 7 dnů od přijetí objednávky s platbou na dobírku nebo po přijetí platby při objednávkách se zadanou platbou předem na bankovní účet. Platí na zboží označené jako „skladem“. U zboží, které skladem není, je uvedena individuální doba dodání. V případě, že objednané zboží není možné dodat z důvodu vyřazení z nabídky na straně výrobce nebo jiných závažných důvodů, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího a informovat jej o této skutečnosti s návrhem na možná řešení pro zachování spokojenosti kupujícího.

Objednané zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti GLS v rámci Slovenska a České republiky. Cena za dopravu závisí na zemi doručení.

 

Všechny možnosti dopravy a ceny se kupujícímu zobrazí v přehledu košíku ještě před potvrzením objednávky.

Zboží bude doručeno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, informovat prodávajícího o zjištěných vadách (mechanické poškození obalu výrobku, nekompletnost objednávky a jiné nesrovnalosti). Prodávající neodpovídá poškození způsobené doručovatelskou společností. Pokud je zásilka (balíček) poškozen, je třeba uplatnit reklamaci přímo u kurýra doručovatelské společnosti, který zásilku doručil. V každém případě doporučujeme kupujícímu, aby nás neprodleně informoval o jakémkoli problému s objednávkou, abychom problém mohli co nejrychleji začít řešit podle potřeby.

V případě, že objednávku chce kupující stornovat, toto je samozřejmě možné kdykoli. Prosíme o informování o této skutečnosti emailem.

6. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internet

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

7. VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

E-shop www.parfumos.cz nabízí svým věrným zákazníkům i věrnostní systém. Systém je určen pouze pro registrované zákazníky a počítá se pouze ze zaplacených objednávek během 6 měsíců.

8. SLEVOVÉ KUPÓNY

Prodávající poskytuje za určitých podmínek kupujícím slevové kupóny. Slevový kupón poskytuje kupujícímu procentní nebo peněžní slevu, buď na celý sortiment, nebo jen na vybrané produkty, které předem prodávající určí. Každý kupón nese jedinečný kód, který se zadává v košíku před dokončením objednávky do stanovené kolonky. Následně je z hodnoty košíku odečtena sleva, která náleží danému slevovému kuponu. Pokud prodávajícím není stanoveno jinak, každý slevový kupón je platný pouze jednou a to do data, které je uvedeno na kupónu.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zásilky prosím vraťte přes českou poštu. Zásilky zaslané přes kurýra, packetu, zásilkovnu ..... nebudou převzaty!

Náklady za vrácení zboží- reklamaci  Vám budou vráceny na bankovní účet na základě podacího lístku.

V souladu s ustanovením § 7 ods. 1a. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

Každé zboží je zajištěno proti otevření přelepením ochranné známky. Poškození ochranné známky potvrzuje použití zboží.

V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelem za objednané zboží.Při rozbaleném parfému nebo parfému vráceném bez krabičky bude vrácena částku 50% z objednávky.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázaná ze strany prodávajícího.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ .

Vaše soukromí plně respektujeme a ujišťujeme Vás, že s Vašimi soukromými údaji pracujeme zodpovědně, citlivě a hlavně v souladu s platnou zákonnou úpravou, respektujíce Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů (jejich zjišťování, zpracování, ukládání)

Všechny údaje našich zákazníků jsou chráněny proti jakémukoli zneužití. Vaše osobní údaje, které uvedete při registraci / nákupu přes náš eshop, jsou naprosto důvěrné, nejsou nikde zveřejňovány a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Výjimkou je pouze rozsah potřebný pro doručení zboží z Vaší objednávky, v případě, že jste si zvolili způsob doručení kurýrem PPL a to výhradně v rozsahu k tomuto účelu potřebném (adresa doručení, jméno, příjmení, případně telefonický kontakt). Důvěrné údaje třetím stranám neposkytujeme, nepronajímáme je a ani si je s nimi nevyměňujeme.

Osobní údaje, které uvedete při založení Vašeho účtu, jeho aktualizaci a nákupu v našem internetovém obchodě, budou použity pouze pro nezbytné úkony spojené s komunikací s našimi zákazníky, vyřízením objednávky a poskytováním našich služeb (zejména vystavení faktury, doručení zboží, potvrzení objednávky, platba za zboží, evidence zákazníků a jejich objednávek na stránce www.parfumos.cz pro řešení případných reklamací apod.). Vaše osobní údaje si můžete kdykoli zkontrolovat, případně změnit, po přihlášení se do svého konta na stránce www.parfumos.cz.

Na Vaši písemnou žádost budou osobní údaje z databáze vymazány

Registrací na stránkách www.parfumos.cz udělujete společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat písemnou formou. Pokud si nepřejete dostávat informace o novinkách a akcích, resp. máte zájem o odstranění všech osobních údajů z naší databáze, můžete nám zaslat Vaši žádost poštou nebo prostřednictvím emailu na níže uvedené kontaktní adresy a Vaše údaje budou neprodleně odstraněny.

Využívání Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány na Vašem počítači. Nástroje cookies využíváme proto, abychom mohli přizpůsobit obsah vašim preferencím a zpřístupnit vám určité funkce našich webových stránek. Používáme dva druhy souborů cookies – dočasné a trvalé. Dočasné cookies (tzv. Session cookies) jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Na některých místech používáme trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), které zůstávají na zařízení uživatele uloženy a které nám nebo našim partnerům umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při opětovném otevření naší webové stránky.

Ve vašem prohlížeči si můžete nastavit parametry pro užívání souborů cookies. Můžete si tak vybrat, zda se vám objeví hlášení o dostupnosti souborů cookies s tím, že se můžete v jednotlivých případech rozhodnout, zda soubor přijmete či nikoli, případně můžete odmítnout všechny cookies. V případě odmítnutí cookies si Vás dovolujeme upozornit, že funkčnost našich webových stránek může být omezena.

Webová analýza pomocí služby Google Analytics

Na našich webových stránkách je aktivována webová analýza Google Analytics společnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá tzv. cookies (malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači). Pomocí této služby můžeme sledovat a analyzovat, jak využíváte naše webové stránky. Informace o využívání webové stránky ve formě cookies se ukládají na server společnosti Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena úplná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace shromažďovat k vyhodnocení používání aktivit na webových stránkách ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa oznámená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojována s jinými údaji. Ukládání souborů cookies lze zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všech funkcí této webové stránky.

Sběru údajů vytvořených přes soubor cookie nebo vztahujících se k Vašemu používání webových stránek (Vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností lze zabránit stažením a instalací pluginu do prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu: http://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Předávání osobních údajů

Vaše osobní data předáváme pouze našim smluvním distribučním partnerům za účelem dodání objednaného zboží. Při platbě v našem e-shopu předáváme data o platbě zpracovatelské bance.

Využívání sociálních pluginů na sociálních sítích Facebook a Google+

Na našich webových stránkách využíváme tzv. sociální pluginy na sociálních sítích Facebook a Google+. Služby jsou provozovány společnostmi Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. Kalifornie Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook)) a Google Inc. označování jako "Poskytovatelé" Více informací a přehled o použitých sociálních pluginech a jejich vzhledu naleznete zde: http://developers.facebook.com/plugins, respektive https://developers.google.com/+/plugins

Spustíte-li naši webovou stránku, která obsahuje sociální pluginy, pak Váš prohlížeč automaticky naváže spojení se servery sociálních sítí Google a Facebook.Poskytovatel sociálního pluginu tak přímo propojí obsah webové stránky ve Vašem prohlížeči na sociální síti, a to i v případě, že na dané sociální síti nemáte založený profil nebo jste se nepřihlásili Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) Váš prohlížeč automaticky odešle a uloží na server poskytovatele sociální sítě v USA.Jste

-li přihlášeni na některé ze sociálních sítí, tak může poskytovatel přímo propojit naši webovou stránku s Vaším profilem na Facebooku, příp. na Google+. Např. pokud aktivujete tlačítka "Líbí se mi to" nebo "+1", tak bude tato informace opět odeslána a uložena na server poskytovatele této služby.

Účel a rozsah sběru údajů a jejich další zpracování a použití poskytovatelem, jakož i související práva a možnosti pro nastavení ochrany soukromí naleznete v pokynech na ochranu dat příslušného poskytovatele.

Pokyny pro ochranu dat společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Doplněk prohlížeče pro blokování sledovacích skriptů společnosti Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Pokyny pro ochranu dat společnosti Google: http: //www.google.com/intl/cs/+/policy/+1button.html

Právo na informace

Podle ustanovení § 28 Zákona o ochraně osobních údajů máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo vyžadovat od nás:

potvrzení, zda jsou či ne jsou osobní údaje o Vás zpracovávány informaci o zdroji, ze kterého jsme získali Vaše údaje ke zpracování seznam Vašich údajů, které jsou předmětem zpracování opravu nebo likvidaci Vašich nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů likvidaci Vašich osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil likvidaci Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona

 

Povinnost mlčenlivosti

Ve smyslu § 22 Zákona o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost o údajích, které zpracováváme, přičemž naše povinnost trvá i po ukončení zpracování osobních údajů. Naše povinnost mlčenlivosti neplatí, je-li to nezbytné k plnění úkolů soudu a orgánů činných v trestním řízení podle zvláštního zákona.

10. ODPOVĚDNOST ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMACE

a) Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který nakupuje zboží za účelem podnikání a nikoli za účelem osobní spotřeby fyzických osob. Odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.j. 250/2007 Zz v platném znění, Občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy. b) U všech výrobků kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

c) Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů České republiky. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. d) Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebováním, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebováním, použitím zboží v rozporu s jeho účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, nebo uskladněním. e) Kupujícímu záruka zaniká v případě, že bude proveden neodborný zásah do zboží - mícháním různých druhů zboží, případně jakýmkoli jiným znehodnocením. g) K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady. h) Prodávající doručí potvrzení o uplatnění reklamace spotřebiteli nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Posouzení reklamace bez předložení zboží není možné. i) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit chybnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet nedostatků věc řádně používat. Jde-li o jiné neodstranitelné nedostatky, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. j) Prodávající vydá o vyřízení reklamace doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Po ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy kupujícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vyřízena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace.

k) V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná a zákazník bude požadovat vrácení peněz, budou tyto finanční prostředky vráceny zákazníkovi do 14 dnů po uznání reklamace prodávajícím, a to na účet zákazníka, který bude uveden při podání reklamace.

11. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve smyslu nové právní úpravy, podle zákona 391/2015 Zz máte jako spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Postup pro takové jednání je popsán níže v našich VOP:

Spotřebitel disponuje právem obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, jakým byla ze strany prodávajícího vyřízena jeho reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající jinak porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítnutím nebo na takovou žádost nereaguje do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Podle zákona 391/2015 Zz jsou subjekty pro alternativní řešení sporů (dále jen subjekt ARS) orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Zz Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Zz Spotřebitel je oprávněn podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Tento způsob řešení sporů je oprávněna využít pouze spotřebitel, kterým se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Právo na podání návrhu nemá prodávající.

Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Netýká se sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR.

Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu, avšak maximálně do výše 5 EUR včetně DPH.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známy z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít iv jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce on-line obchodu prodávajícího. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

I když to neočekáváme, v případě vzniklého sporu se jako spotřebitel můžete obrátit na orgán alternativního řešení sporů, kterým je v České republice SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor lze řešit i on-line.

Provozovatel eshopu:

Assyrian s.r.o. 

Lermontovova 911/3, 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

811 05

IČO: 55 800 131

DIČ: 2122083865

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 25.10.2023.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil.